สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49072,ฉ1 49073,ฉ2 49074,ฉ3
ISBN 974-92575-5-3
เลขหมู่ 170 ย59ว 2547
ชื่อคน
 • เยาวภา บุรพลชัย
 • ชื่อเรื่อง
 • วิว..พลังใจสู่ชัยชนะ=VIEW TO WIN
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2547
  บรรณลักษณ์ 127 หน้า ภาพประกอบ 155 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การดำเนินชีวิต
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เยาวภา บุรพลชัย
 • วิว..พลังใจสู่ชัยชนะ=VIEW TO WIN
 • การดำเนินชีวิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  17A49072   170 ย59ว 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  17A49073   170 ย59ว 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  17A49074   170 ย59ว 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4348]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver