สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49279,ฉ1 49280,ฉ2 49281,ฉ3
ISBN 974-255-592-3
เลขหมู่ 920 ท172บ 2547
ชื่อคน
 • ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง
 • ชื่อเรื่อง
 • บุคคลสำคัญของโลกและเหตุการณ์สำคัญของโลกโดยยูเนสโก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศิลปาบรรณาคาร 2547
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า ภาพประกอบ 150 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • บุคคล-ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง
 • บุคคลสำคัญของโลกและเหตุการณ์สำคัญของโลกโดยยูเนสโก
 • บุคคล-ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A49279   920 ท172บ 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A49280   920 ท172บ 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A49281   920 ท172บ 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4442]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver