สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40362,ฉ1
ISBN 974-575-492-7
เลขหมู่ อ 294.32 พ156พ 2542
ชื่อคน
 • พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต)
 • ชื่อเรื่อง
 • พุทธธรรม
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 8
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2542
  บรรณลักษณ์ 1145 หน้า 500 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พุทธศาสนา
 • สถานที่จัดเก็บa ศูนย์วิชาการหมวดวิชาสังคมศึกษา
 • พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต)
 • พุทธธรรม
 • พุทธศาสนา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  29A40362   อ 294.32 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [45]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver