สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49724,ฉ1 49725,ฉ2
ISBN 974-7834-73-1
เลขหมู่ ย ส355ค 2546
ชื่อคน
 • สุริยัน สุดศรีวงศ์
 • ชื่อเรื่อง
 • คุณเทา-เทา กับดาวขมุกขมัว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แปลนพริ้นติ้ง 2546
  บรรณลักษณ์ ไม่ปรากฏจำนวนหน้า ภาพประกอบ 140 บาท
  ชื่อชุด
 • โครงการศิลปศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หมายเหตุ รางวัลภาพประกอบดีเด่นจากการประกวดนิทานมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ 6 (รางวัลมูลนิธิเด็ก)
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุริยัน สุดศรีวงศ์
 • คุณเทา-เทา กับดาวขมุกขมัว
 • โครงการศิลปศาสตร์ส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J49724   ย ส355ค C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  J49725   ย ส355ค C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4599]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver