สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49978
เลขหมู่ อ 929.709593 ร94ท
ชื่อนิติบุคคล
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
 • ชื่อเรื่อง
 • ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ จุดทอง 2545
  บรรณลักษณ์ 352 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
 • ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
 • จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92B49978   อ 929.709593  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4650]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver