สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50013,ฉ1 50014,ฉ2 50015,ฉ3
ISBN 974-542-290-8
เลขหมู่ 781.61 ป58ก 2546
ชื่อคน
 • ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
 • ชื่อเรื่อง
 • การประพันธ์เพลง = Composifion
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์หนังสือมหาสารคาม 2546
  บรรณลักษณ์ 165 หน้า ภาพประกอบ 160 บาท
  --- mซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การประพันธ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปิยพันธ์ แสนทวีสุข
 • การประพันธ์เพลง = Composifion
 • การประพันธ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  78A50013   781.61 ป58ก 2546 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  78A50014   781.61 ป58ก 2546 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  78A50015   781.61 ป58ก 2546 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4671]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver