สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50308,ฉ1 50309,ฉ2 50310,ฉ3
ISBN 974-87227-24
เลขหมู่ 736 ส386พ ม.ป.ป
ชื่อคน
 • แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ
 • ชื่อเรื่อง
 • พื้นฐานการแกะสลัก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม่บ้าน ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 137 หน้า ภาพประกอบ 170 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การแกะสลัก
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ
 • พื้นฐานการแกะสลัก
 • การแกะสลัก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  73B50308   736 ส386พ ม.ป.ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  73B50309   736 ส386พ ม.ป.ป C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  73B50310   736 ส386พ ม.ป.ป C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4694]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver