สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 52603,ฉ1 56301,ฉ2 56302,ฉ3 56303,ฉ4 60205,ฉ5 60206,ฉ6
เลขหมู่ น ว171อ 2549
ชื่อคน
 • วัธนา บุญยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • อาทิตย์ลับฟ้าที่หลวงพระบาง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บ้านหนังสือ 2549
  บรรณลักษณ์ 223 หน้า 150 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วัธนา บุญยัง
 • อาทิตย์ลับฟ้าที่หลวงพระบาง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  FIC52603   น ว171อ 2549  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  FIC56301  น. ว171อ 2549 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  FIC56302  น ว171อ 2549 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  FIC56303  น ว171อ 2549 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  FIC60205  น ว171อ 2549 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  FIC60206  น ว171อ 2549 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5368]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver