สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52609,ฉ1
ISBN 974-477-907-6
เลขหมู่ อ 923.1593 ส277ส 2550
ชื่อคน
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ชื่อเรื่อง
 • สมเด็จพระนวมินทราชาธิราช
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550
  บรรณลักษณ์ 300 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.พระราชกรณียกิจ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สมเด็จพระนวมินทราชาธิราช
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.พระราชกรณียกิจ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92A52609   อ 923.1593 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5373]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver