สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42190,ฉ1
เลขหมู่ 294.32 ก117ธ 2532
ชื่อคน
 • กนก จันทร์ขจร
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรรมเพื่อชีวิต
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์การศาสนา 2532
  บรรณลักษณ์ 424 หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พุทธศาสนา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กนก จันทร์ขจร
 • ธรรมเพื่อชีวิต
 • พุทธศาสนา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A42190   294.32 ก117ธ 2532 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [547]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver