สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51000,ฉ2 51001,ฉ3 51002,ฉ4 51003,ฉ5 51004,ฉ6
ISBN 974-9684-6-8
เลขหมู่ 623.82 ม46ร 2547
ชื่อนิติบุคคล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำนักศิลปวัฒนธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • เรือ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สิบประภา 2547
  บรรณลักษณ์ 96 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • เรือ-ไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำนักศิลปวัฒนธรรม
 • เรือ
 • เรือ-ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62A51000   623.82 ม46ร 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  62A51001   623.82 ม46ร 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  62A51002   623.82 ม46ร 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  62A51003   623.82 ม46ร 2547 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  62A51004   623.82 ม46ร 2547 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5488]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver