สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50955,ฉ1 50956,ฉ2 50957,ฉ3 50939,ฉ4
ISBN 974-471-485-9
เลขหมู่ 658.84 ธ47ก 2544
ชื่อคน
 • ธานี ปิติสุข
 • ชื่อเรื่อง
 • การตลาดขายตรงแบบหลายชั้น = Multi-level marketing
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 10
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2544
  บรรณลักษณ์ 136 หน้า 60 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ธานี ปิติสุข
 • การตลาดขายตรงแบบหลายชั้น = Multi-level marketing
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65B50955   658.84 ธ47ก 2544 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  65B50956   658.84 ธ47ก 2544 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  65B50957   658.84 ธ47ก 2544 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  65B50939   658.84 ธ47ก 2544 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5491]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver