สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40719
ISBN 974-603-834-6
เลขหมู่ น ส357จ 2540
ชื่อคน
 • สุวรรณี สุคนธา
 • ชื่อเรื่อง
 • จามร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาร(ดอกหญ้า) 2540
  บรรณลักษณ์ 537 หน้า
  ชื่อชุด
 • ชุดวรรณกรรมไทย
 • --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุวรรณี สุคนธา
 • จามร
 • ชุดวรรณกรรมไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  FIC40719   น ส357จ  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [57]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver