สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54367,ฉ1 54368,ฉ2 54369,ฉ3
เลขหมู่ 808.803522 ธ511น 2551
ชื่อคน
 • ธาดาพร
 • ชื่อเรื่อง
 • นามานุกรมนางในวรรณคดี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ พิมพ์คำ 2551
  บรรณลักษณ์ 320 หน้า 200 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สตรีในวรรณคดี
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ธาดาพร
 • นามานุกรมนางในวรรณคดี
 • สตรีในวรรณคดี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201092349894  808.803522 ธ511น 2551 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201094907010   808.803522 ธ511น 2551 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201070583838   808.803522 ธ511น 2551 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5756]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver