สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54373,ฉ1 54374,ฉ2 54375,ฉ3
ISBN 978-974-409-896-2
เลขหมู่ 951 ค181- 2550
ชื่อเรื่อง
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุขภาพใจ 2550
  บรรณลักษณ์ 296 หน้า 400 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • จีน
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีน
 • จีน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201056703612   951 ค181- 2550 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201076161038   951 ค181- 2550 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201070743656   951 ค181- 2550 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5758]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver