สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41764,ฉ1 41765,ฉ2 41766,ฉ3 41767,ฉ4 41768,ฉ5
เลขหมู่ อ 728.8 น54ว 2526
ชื่อคน
 • นางอมรดรุณารักษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • วังหลวง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา 2526
  บรรณลักษณ์ 302 หน้า ภาพประกอบ 220 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วังหลวง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นางอมรดรุณารักษ์
 • วังหลวง
 • วังหลวง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  72B41764   อ 728.8 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  72B41765   อ 728.8 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  72B41766   อ 728.8 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  72B41767   อ 728.8 C.4  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  72B41768   อ 728.8 C.5  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [577]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver