สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41774
ISBN 974-268-7986
เลขหมู่ 370.7 จ155ก 2542
ชื่อคน
 • จันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์
 • ชื่อเรื่อง
 • การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ด้านทักษะการสื่อสาร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กองวิจัยทางการศึกาา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2542
  บรรณลักษณ์ 80 หน้า
  หมายเหตุ โครงการการศึกษาศักยภาพของเด็กไทย
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • การศึกษา-ไทย-การวิจัย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์
 • การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ด้านทักษะการสื่อสาร
 • การศึกษา-ไทย-การวิจัย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37A41774   370.7 จ155ก 2542  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [579]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver