สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54632,ฉ1 54633,ฉ2 54634,ฉ3 54635,ฉ4 54636,ฉ5
ISBN 974-491-402-5
เลขหมู่ 158 A-948-1 2548
ชื่อคน
 • Antony, Martin M.
 • ชื่อเรื่อง
 • 10 วิธีลัด ขจัดต่อมขี้อาย=10 Simple Solutions to Shyness
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ใยไหม 2548
  บรรณลักษณ์ 205 หน้า 165 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • จิตวิทยาการปรับตัว
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • Antony, Martin M.
 • 10 วิธีลัด ขจัดต่อมขี้อาย=10 Simple Solutions to Shyness
 • จิตวิทยาการปรับตัว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201016365612   158 A-948-1 2548 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201050781238   158 A-948-1 2548 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201038181636   158 A-948-1 2548 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  32201034963498   158 A-948-1 2548 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  32201012309616   158 A-948-1 2548 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5821]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver