สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54640,ฉ1 54641,ฉ2 54642,ฉ3 54674,ฉ4 54675,ฉ5
ISBN 974-432-467-8
เลขหมู่ 420 ด226ร ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ดวงฤดี กาญจนพันธุ์
 • ชื่อเรื่อง
 • รวมหลักไวยากรณ์ ENGLISH-MODERN
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ภูมิบัณฑิต ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 344 หน้า 85 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ดวงฤดี กาญจนพันธุ์
 • รวมหลักไวยากรณ์ ENGLISH-MODERN
 • ภาษาอังกฤษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201030109438   420 ด226ร ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201016705630   420 ด226ร ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201010989258   420 ด226ร ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  32201056541878   420 ด226ร ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  32201054549836   420 ด226ร ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5825]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver