สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55221,ฉ1 55222,ฉ2 55223,ฉ3
ISBN 974-92235-0-0
เลขหมู่ 512 ฉ179พ 2552
ชื่อคน
 • ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
 • ชื่อเรื่อง
 • พีชคณิต /SP2
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิ สอวน. 2552
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า 230 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พีชคณิต
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ
 • พีชคณิต /SP2
 • พีชคณิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201058329036   512 ฉ179พ 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201030949654   512 ฉ179พ 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201078763016   512 ฉ179พ 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5879]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver