สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 54729,ฉ1 54730,ฉ2 54731,ฉ3
ISBN 978-616-04-0009-5
เลขหมู่ 895.913 จ148บ 2552
ชื่อคน
 • จรรยา ชูสุวรรณ
 • ชื่อเรื่อง
 • บ้านชายทุ่ง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ทีน 2552
  บรรณลักษณ์ 232 หน้า 185 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • จรรยา ชูสุวรรณ
 • บ้านชายทุ่ง
 • วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201038545676   895.913 จ148บ 2552 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  32201012949614   895.913 จ148บ 2552 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  32201070907232   895.913 จ148บ 2552 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [5916]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver