สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55438,ฉ1 55439,ฉ2 55440,ฉ3
ISBN 978-616-00-0059-3
เลขหมู่ 363.73874 ช432ล 2553
ชื่อคน
 • ชัยวัฒน์ คุประตกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • โลกร้อน เรื่องร้อนของโลก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2553
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 140 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
 • การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชัยวัฒน์ คุประตกุล
 • โลกร้อน เรื่องร้อนของโลก
 • การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
 • การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  36A55438  363.73874 ช432ล 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  36A55439  363.73874 ช432ล 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  36A55440  363.73874 ช432ล 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6081]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver