สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55755
ISBN 978-974-231-7-51-6
เลขหมู่ 351.9 จ645ร ม.ป.ป
ชื่อคน
 • จุรี วิจิตรวาทการ
 • ชื่อเรื่อง
 • รู้ทันคอร์รัปชั่น ฉบับ A-Z
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ ศูนย์สาธารณประโยชนืและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 28 หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • คอร์รัปชั่น
 • เพิ่มบุคคล
 • กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จุรี วิจิตรวาทการ
 • รู้ทันคอร์รัปชั่น ฉบับ A-Z
 • คอร์รัปชั่น
 • กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  35A55755  351.9 จ645ร ม.ป.ป  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6161]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver