สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55994,ฉ1 56312,ฉ2
เลขหมู่ 255 อ398- ม.ป.ป.
ชื่อเรื่อง
 • อริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอส.พี.แมกกาซีน 2007 ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า
  ชื่อชุด
 • อนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย
 • หมายเหตุ บริจาค โดย จินดา นองเนือง
  หัวเรื่อง
 • สงฆ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)
 • อนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย
 • สงฆ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  25A55994  255 อ398- ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  25A56312  255 อ398- ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6344]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver