สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56336,ฉ4 56337,ฉ5 56338,ฉ6 56339,ฉ7 60231,ฉ8 60232,ฉ9
ISBN 978-616-7003-09-2
เลขหมู่ ร.ส. ว171ต 2553
ชื่อคน
 • วัธนา บุญยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • ตามรอยพราน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บ้านหนังสือ 2553
  บรรณลักษณ์ 191 หน้า 130 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณ๊
 • วัธนา บุญยัง
 • ตามรอยพราน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  SC56336  ร.ส. 895.913 ว171ต 2553 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  SC56337  ร.ส. 895.913 ว171ต 2553 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  SC56338  ร.ส. 895.913 ว171ต 2553 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  SC56339  ร.ส. 895.913 ว171ต 2553 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  SC60231  ร.ส. ว171ต 2553 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  SC60232  ร.ส. ว171ต 2553 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6363]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver