สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56437,ฉ1 56438,ฉ2 56439,ฉ3
ISBN 978-611-04-0036-7
เลขหมู่ 500 ช321W 2553
ชื่อคน
 • ชอง,ชอีน
 • ชื่อเรื่อง
 • Why? พืชและสัตว์มีพิษ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2553
  บรรณลักษณ์ 319 หน้า 220 บาท
  ชื่อชุด
 • Why?
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วิทยาศาสตร์
 • พืช
 • สัตว์
 • เพิ่มบุคคล
 • กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชอง,ชอีน
 • Why? พืชและสัตว์มีพิษ
 • Why?
 • วิทยาศาสตร์
 • พืช
 • สัตว์
 • กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50A56437  500 ช321W 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  50A56438  500 ช321W 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  50A56439  500 ช321W 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6394]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver