สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 57059,ฉ.1 57060,ฉ.2 57061,ฉ.3 57062,ฉ.4 57063,ฉ.5
ISBN 978-616-235013-9
เลขหมู่ 170 ศ817ส 2552 (ศูนย์คุณธรรม)
ชื่อนิติบุคคล
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • สังคมคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในสถาบันศาสนา หน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม 2552
  บรรณลักษณ์ 121 หน้า
  หัวเรื่อง
 • คุณธรรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 • สังคมคุณธรรม : คู่มือการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในสถาบันศาสนา หน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • คุณธรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  17A57059  170 ศ817ส 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  17A57060  170 ศ817ส 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  17A57061  170 ศ817ส 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  17A57062  170 ศ817ส 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  17A57063  170 ศ817ส 2552 (ศูนย์คุณธรรม) ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6488]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver