สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 56802
เลขหมู่ อ. 926.3 ม246ฉ 2550
ชื่อนิติบุคคล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ชื่อเรื่อง
 • เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเดฌจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทเพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2550
  บรรณลักษณ์ 100 หน้า ภาพประกอบ ซีดี 1 แผ่น
  หมายเหตุ บริจาค
  --- (ในวโรกาสทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตร)
  หัวเรื่อง
 • จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พ.ศ. 2500
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเดฌจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พ.ศ. 2500
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES56802  อ. 926.3 ม246ฉ 2550  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6615]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver