สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57416,ฉ.1 57417,ฉ.2 57418,ฉ.3 57419,ฉ.4 57420,ฉ.5
ISBN 978-974-412-6443
เลขหมู่ 570 ส781ศ 2553
ชื่อคน
 • สุเทพ พณิชยา
 • ชื่อเรื่อง
 • ศัพท์ชีววิทยา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2553
  บรรณลักษณ์ 504 หน้า 150 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชีววิทยา - คำศัพท์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุเทพ พณิชยา
 • ศัพท์ชีววิทยา
 • ชีววิทยา - คำศัพท์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57A57416  570 ส781ศ 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  57A57417  570 ส781ศ 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  57A57418  570 ส781ศ 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  57A57419  570 ส781ศ 2553 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  57A57420  570 ส781ศ 2553 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6736]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver