สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57421,ฉ.1 57422,ฉ.2 57423,ฉ.3 57424,ฉ.4 57425,ฉ.5
ISBN 978-974-412-043-4
เลขหมู่ 530.3 ส265ศ 2550
ชื่อคน
 • สมพร วัธนเวคิน
 • ชื่อเรื่อง
 • ศัพท์ฟิสิกส์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2550
  บรรณลักษณ์ 272 หน้า 70 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์- คำศัพท์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมพร วัธนเวคิน
 • ศัพท์ฟิสิกส์
 • ฟิสิกส์- คำศัพท์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53A57421  530.3 ส265ศ 2550 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  53A57422  530.3 ส265ศ 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  53A57423  530.3 ส265ศ 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  53A57424  530.3 ส265ศ 2550 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  53A57425  530.3 ส265ศ 2550 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6737]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver