สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57431,ฉ.1 57432,ฉ.2 57433,ฉ.3 57434,ฉ.4 57435,ฉ.5
ISBN 9789744327772
เลขหมู่ 300.7 ค731ค ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • เคน จันทร์วงษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • คู่มือ - เตรียมสอบ ตะลุยโจทย์สังคมศึกษา ม.4
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2551
  บรรณลักษณ์ 320 หน้า 120 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สังคมศึกษา - ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เคน จันทร์วงษ์
 • คู่มือ - เตรียมสอบ ตะลุยโจทย์สังคมศึกษา ม.4
 • สังคมศึกษา - ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  30A57431  300.7 ค731ค ม.ป.ป. ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  30A57432  300.7 ค731ค ม.ป.ป. ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  30A57433  300.7 ค731ค ม.ป.ป. ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  30A57434  300.7 ค731ค ม.ป.ป. ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  30A57435  300.7 ค731ค ม.ป.ป. ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6739]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver