สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57641,ฉ.1 57642,ฉ.2 57643,ฉ.3 57644,ฉ.4 57645,ฉ.5 57646,ฉ.6 57647,ฉ.7 57648,ฉ.8 57649,ฉ.9 57650,ฉ.10 57651,ฉ.11 57652,ฉ.12 57653,ฉ.13 57654,ฉ.14 57655,ฉ.15 57656,ฉ.16 57657,ฉ.17 57658,ฉ.18 57659,ฉ.19 57660,ฉ.20
ISBN 978--974-222-429-5
เลขหมู่ 813.52 ล135ส 2550
ชื่อคน
 • ลมุล รัตตากร,พ.ศ. 2471-2553
 • ชื่อเรื่อง
 • แสงโสม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บรรณกิจ 1991 2550
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 55 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมเยาวชน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ลมุล รัตตากร,พ.ศ. 2471-2553
 • แสงโสม
 • วรรณกรรมเยาวชน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  81A57641  813.52 ล135ส 2550 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  81A57642  813.52 ล135ส 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  81A57643  813.52 ล135ส 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  81A57644  813.52 ล135ส 2550 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  81A57645  813.52 ล135ส 2550 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  81A57646  813.52 ล135ส 2550 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  81A57647  813.52 ล135ส 2550 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  81A57648  813.52 ล135ส 2550 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  81A57649  813.52 ล135ส 2550 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  81A57650  813.52 ล135ส 2550 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  81A57651  813.52 ล135ส 2550 ฉ.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  81A57652  813.52 ล135ส 2550 ฉ.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  81A57653  813.52 ล135ส 2550 ฉ.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  81A57654  813.52 ล135ส 2550 ฉ.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  81A57655  813.52 ล135ส 2550 ฉ.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  81A57656  813.52 ล135ส 2550 ฉ.16  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  81A57657  813.52 ล135ส 2550 ฉ.17  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  81A57658  813.52 ล135ส 2550 ฉ.18  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  81A57659  813.52 ล135ส 2550 ฉ.19  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  81A57660  813.52 ล135ส 2550 ฉ.20  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6763]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver