สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 57681,ฉ.1 57682,ฉ.2 57683,ฉ.3 57684,ฉ.4 57685,ฉ.5 57686,ฉ.6 57687,ฉ.7 57688,ฉ.8 57689,ฉ.9 57690,ฉ.10 57691,ฉ.11 57692,ฉ.12 57693,ฉ.13 57694,ฉ.14 57695,ฉ.15 57696,ฉ.16 57697,ฉ.17 57698,ฉ.18 57699,ฉ.19 57700,ฉ.20 70477 ฉ.21 70478 ฉ.22 70479 ฉ.23
ISBN 978-974-222-004-4
เลขหมู่ 895.912 ม113ห 2554
ชื่อคน
 • มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,พ.ศ.2423-2468
 • ชื่อเรื่อง
 • หัวใจนักรบ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บรรณกิจ 1911 2554
  บรรณลักษณ์ 100 หน้า 55 บาท บทละครพูด
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • บทละครไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ,พ.ศ.2423-2468
 • หัวใจนักรบ
 • บทละครไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A57681  895.912 ม113ห 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A57682  895.912 ม113ห 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A57683  895.912 ม113ห 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A57684  895.912 ม113ห 2553 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A57685  895.912 ม113ห 2553 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A57686  895.912 ม113ห 2553 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  89A57687  895.912 ม113ห 2553 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  89A57688  895.912 ม113ห 2553 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  89A57689  895.912 ม113ห 2553 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  89A57690  895.912 ม113ห 2553 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  89A57691  895.912 ม113ห 2553 ฉ.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  89A57692  895.912 ม113ห 2553 ฉ.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  89A57693  895.912 ม113ห 2553 ฉ.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  89A57694  895.912 ม113ห 2553 ฉ.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  89A57695  895.912 ม113ห 2553 ฉ.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  89A57696  895.912 ม113ห 2553 ฉ.16  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  89A57697  895.912 ม113ห 2553 ฉ.17  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  89A57698  895.912 ม113ห 2553 ฉ.18  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  89A57699  895.912 ม113ห 2553 ฉ.19  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  89A57700  895.912 ม113ห 2553 ฉ.20  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   21.  REF70477  อ. 895.912 ม113ห 2554 ฉ.21  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   22.  REF70478  อ 895.912 ม113ห 2554 ฉ.22  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   23.  REF70479  อ 895.912 ม113ห 2554 ฉ.23  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6765]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver