สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 58202,ล.1 ฉ.1 58203,ล.1 ฉ.2 58204,ล.1 ฉ.3
ISBN 978-616-516-439-9
เลขหมู่ 910.4 ช324ท 2552
ชื่อคน
 • ชอลฮี,คิม
 • ชื่อเรื่อง
 • จีน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ 2552
  บรรณลักษณ์ 1 ชุด 11 เล่ม เล่มละ 185 บาท
  ชื่อชุด
 • ท่องโลกแสนสนุกสนานกับปุ๊กก้า
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การท่องเที่ยว
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชอลฮี,คิม
 • จีน
 • ท่องโลกแสนสนุกสนานกับปุ๊กก้า
 • การท่องเที่ยว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A58202  910.4 ช324ท 2552 ล.1 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91A58203  910.4 ช324ท 2552 ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  91A58204  910.4 ช324ท 2552 ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [6900]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver