สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 58770,ล.4 ฉ.1 58771,ล.4 ฉ.2 58772,ล.4 ฉ.3
ISBN 974-554-163-5
เลขหมู่ 895.91 อ734ก ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • อินโนเทค เอ็ดดูเคชั่น
 • ชื่อเรื่อง
 • ขุนช้าง ขุนแผน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อินโนเทค ม.ป.ป.
  ชื่อชุด
 • การ์ตูนวรรณคดีไทย ชุดนิทานไทยสำหรับเด็กและเยาวชน
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดีไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อินโนเทค เอ็ดดูเคชั่น
 • ขุนช้าง ขุนแผน
 • การ์ตูนวรรณคดีไทย ชุดนิทานไทยสำหรับเด็กและเยาวชน
 • วรรณคดีไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A58770  895.91 อ734ก ม.ป.ป. ล.4 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A58771  895.91 อ734ก ม.ป.ป. ล.4 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A58772  895.91 อ734ก ม.ป.ป. ล.4 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7120]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver