สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 58864
ISBN 978-1-4027-2663-7
เลขหมู่ Fic C349- 2006
ชื่อเรื่อง
 • The Red Badge of Courage
 • พิมพลักษณ์ China Sterling Publishing 2006
  บรรณลักษณ์ $ 5.95
  ชื่อชุด
 • Classic Starts
 • หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • Title
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • The Red Badge of Courage
 • Classic Starts
 • Title
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  FIC58864  Fic C349- 2006  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7170]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver