สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 59556,ฉ.1 59557,ฉ.2 59558,ฉ.3
ISBN 978-611-7071-02-7
เลขหมู่ 959.3 ร798ต 2552
ชื่อคน
 • เริงวุฒิ มิตรสุริยะ
 • ชื่อเรื่อง
 • ตำนานและพงศาวดารในประวัติศาสตร์แหลมทอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ยิบซี 2552
  บรรณลักษณ์ 343 หน้า 250 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ประวัติศาสตร์
 • เริงวุฒิ มิตรสุริยะ
 • ตำนานและพงศาวดารในประวัติศาสตร์แหลมทอง
 • ประวัติศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  95B59556  959.3 ร798ต 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  95B59557  959.3 ร798ต 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  95B59558  959.3 ร798ต 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7396]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver