สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 60150
ISBN 978-402723704
เลขหมู่ 500 D-581-A 2006
ชื่อคน
 • Dispezio,Michal A.
 • ชื่อเรื่อง
 • Awesome Experiments in Electricity & Magnetism
 • พิมพลักษณ์ New York Sterling Publishing 2006
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การทดลอง -วิทยาศาสตร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Dispezio,Michal A.
 • Awesome Experiments in Electricity & Magnetism
 • การทดลอง -วิทยาศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50A60150  500 D-581-A 2006  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7704]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver