สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 60810
ISBN 978-1740-458900
เลขหมู่ 746.44 B-778-e 2008
ชื่อคน
 • Black,Penny
 • ชื่อเรื่อง
 • embroidery
 • พิมพลักษณ์ China Murdoch 2008
  บรรณลักษณ์ 111 หน้า \b ภาพประกอบ 12.99 ยูโร
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • EMBROIDERY
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Black,Penny
 • embroidery
 • EMBROIDERY
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74B60810  746.44 B-778-e 2008  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7805]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver