สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 60817
ISBN 978-0-99-14195-9
เลขหมู่ 570 K-731-A 2000
ชื่อคน
 • Kent,Michael
 • ชื่อเรื่อง
 • Advaneed Biology
 • พิมพลักษณ์ Thailand Imago 2000
  บรรณลักษณ์ 264 หน้า
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • Biology
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Kent,Michael
 • Advaneed Biology
 • Biology
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57A60817  570 K-731-A 2000  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7809]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver