สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70111
ISBN 978-0-13-365606-3
เลขหมู่ REF 304.24 I-733-P 2010
ชื่อคน
 • Indiana
 • ชื่อเรื่อง
 • Prentice Hall : WORLD STUDIES ; Europe and The Americas
 • พิมพลักษณ์ America Pearson 2010
  บรรณลักษณ์ 852 หน้า
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • GEOGRAPAPHY - HISTORY - CULTURE
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Indiana
 • Prentice Hall : WORLD STUDIES ; Europe and The Americas
 • GEOGRAPAPHY - HISTORY - CULTURE
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70111  REF 304.24 I-733-P 2010  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7993]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver