สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70016
ISBN 978-1-60059-345-1
เลขหมู่ REF 666 5-919- 2009
ชื่อเรื่อง
 • 500 enameled object : a eclebration of color on metal
 • พิมพลักษณ์ China Lark Books 2009
  บรรณลักษณ์ 420 p $24.95
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • 500 enameled object : a eclebration of color on metal
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70116  REF 666 5-919- 2009  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [7998]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver