สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70118
ISBN 978-1-60059-247-8
เลขหมู่ REF 735.24 T-355-5 2009
ชื่อคน
 • Tourtillott , Suzanne
 • ชื่อเรื่อง
 • 500 ceramic sculptures : contemporary practice , singular works
 • พิมพลักษณ์ China Lark Books 2009
  บรรณลักษณ์ $ 24.95
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Tourtillott , Suzanne
 • 500 ceramic sculptures : contemporary practice , singular works
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70118  REF 735.24 T-355-5 2009  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8000]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver