สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70381
ISBN 978-0-07-312492-6
เลขหมู่ REF 973 B-215- 2007
ชื่อคน
 • Brinffey,Alan
 • ชื่อเรื่อง
 • American History : A Survey
 • พิมพลักษณ์ NewYork Me Graw Hill 2007
  บรรณลักษณ์ 939 p
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • อเมริกา - ประวัติศาสตร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Brinffey,Alan
 • American History : A Survey
 • อเมริกา - ประวัติศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70381  REF 973 B-215- 2007  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8039]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver