สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70164 ล.86 ฉ.1 70165 ล.86 ฉ.2 70166 ล.86 ฉ.3
ISBN 978-616-7095-67-7
เลขหมู่ 153.44 ก553- 2555
ชื่อเรื่อง
 • อัจฉริยะสมองกล หุ่นยนต์ไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์ 2555
  บรรณลักษณ์ 180 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ความรอบรู้
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อัจฉริยะสมองกล หุ่นยนต์ไทย
 • ความรอบรู้
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A70164  153.44 ก553- 2555 ล.86 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A70165  153.44 ก553- 2555 ล.86 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  15A70166  153.44 ก553- 2555 ล.86 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8041]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver