สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70498 ฉ.1 70499 ฉ.2 70500 ฉ.3
ISBN 978-974-2209520
เลขหมู่ อ 895.912 ม113ท 2550
ชื่อคน
 • มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468
 • ชื่อเรื่อง
 • เทศนาเสือป่า
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บรรณกิจ 2550
  บรรณลักษณ์ 148 หน้า 55 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • บทละครไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว,พระบาทสมเด็จพระ , 2423 -2468
 • เทศนาเสือป่า
 • บทละครไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70498  อ 895.912 ม113ท 2550 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF70499  อ 895.912 ม113ท 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF70500  อ 895.912 ม113ท 2550 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8052]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver