สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70541
ISBN 978-974-417-678-9
เลขหมู่ อ 923.1593 ก351ภ 2554
ชื่อคน
 • กรมศิลปากร
 • ชื่อเรื่อง
 • ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมศิลปากร 2554
  บรรณลักษณ์ 256 หน้า CD
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา - พะราชกรณียกิจ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมศิลปากร
 • ภูมิแผ่นดินมรดกไทย : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,พระบาทสมเด็จพระปรมินมหา - พะราชกรณียกิจ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70541  อ 923.1593 ก351ภ 2554  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8063]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver