สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70314 ฉ.1 70315 ฉ.2 70316 ฉ.3
ISBN 978-616-7195-10-0
เลขหมู่ 923.1593 ก951ค 2554
ชื่อคน
 • โกวิท ตั้งตรงจิตร
 • ชื่อเรื่อง
 • ความสุขของพ่อ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์ 2554
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า 199 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โกวิท ตั้งตรงจิตร
 • ความสุขของพ่อ
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A70314  923.1593 ก951ค 2554 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A70315  923.1593 ก951ค 2554 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A70316  923.1593 ก951ค 2554 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8111]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver