สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 70545
ISBN 978-616-321-258-0
เลขหมู่ อ 779 น582ค 2555
ชื่อคน
 • นิติกร กรัยวิเชียร และคณะ
 • ชื่อเรื่อง
 • ควงกล้องท่องโลก( Camera in Motion : a Global Perspective) : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2554 -2555
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไซเบอร์พริ้นท์ 2555
  บรรณลักษณ์ 190 หน้า 900 บาท ภาพประกอบ
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2554 -2555
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิติกร กรัยวิเชียร และคณะ
 • ควงกล้องท่องโลก( Camera in Motion : a Global Perspective) : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2554 -2555
 • ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2554 -2555
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70545  อ 779 น582ค 2555  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8126]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver