สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 70546
ISBN 978-974-235-828-0
เลขหมู่ อ 779 น582ภ 2555
ชื่อคน
 • นิติกร กรัยวิเชียร และคณะ
 • ชื่อเรื่อง
 • ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง (DESTINAITIONS) : ภาพถ่ายพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2551-2552
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไซเบอร์พริ้นท์ 2555
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า ภาพประกอบ 900 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2498-
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นิติกร กรัยวิเชียร และคณะ
 • ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง (DESTINAITIONS) : ภาพถ่ายพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2551-2552
 • ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2498-
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF70546  อ 779 น582ภ 2555  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [8128]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver